Карета подходящи за кардани на машини в селскотостопанство.

каре за селскостопански машини

каре за селскостопански машини


серия код A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)
S80 80.01 32.00 76.00 27 94 1.50 1.20

kareta_za_selskostopanski_mashini

серия код A(mm) B(mm) C(mm)
S1 1.01 22.00 54.00 1.20
S2 2.01 23.80 61.30 1.50
S4 4.01 27.00 74.60 1.50
S5 5.01 30.20 79.40 1.50
S6 6.01 30.20 92.00 1.50
S7 7.01 30.20 106.30 1.50
S8 8.01 35.00 93.50 1.50
S9 9.01 35.00 106.30 1.50