НачалоПолитика за поверителност

Политика за поверителност

1. Събиране на лични данни:

1.1. При посещение на нашия уебсайт може да бъдат събрани следните лични данни:
Име
Имейл адрес
Телефонен номер
Адрес за доставка
Информация за автомобила (марка, модел, година на производство и други подобни)
1.2. Тези данни се изискват за целите на обслужване на клиентите, обработка на поръчки, предоставяне на необходимата информация за ремонт и поддръжка на автомобила.

2. Използване на личните данни:

2.1. Личните данни, които ни предоставите, се използват единствено за целите, за които са били предоставени. Те няма да бъдат споделяни с трети лица без вашето съгласие.
2.2. Може да използваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме информация за промоции, специални оферти или нови услуги, но само ако сте се съгласили с това.

3. Защита на личните данни:

3.1. Ние се стремим да гарантираме сигурността на вашите лични данни и прилагаме подходящи мерки за предпазването им от неправомерен достъп, загуба или разкриване.
3.2. Всички данни, събрани чрез нашия уебсайт, се съхраняват на сигурни сървъри и се криптират, за да се предпази тяхната поверителност.

4. Права на потребителите:

4.1. Вие имате право по всяко време да поискате достъп до вашите лични данни, които сме събрали, както и да поискате тяхното коригиране, актуализиране или изтриване.
4.2. Можете да оттеглите вашето съгласие за използването на вашите лични данни по всяко време, като се свържете с нас чрез предоставените контактни данни.

5. Промени в политиката за поверителност:

5.1. Ние запазваме правото си да променяме тази политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде публикувана на този уебсайт.

6. Свързване с нас:

6.1. Ако имате въпроси относно нашата политика за поверителност или начина, по който обработваме вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез контактната форма на уебсайта или на посочените контактни данни.

Последно обновено: Май 2024